Πορτραίτο: Ζήνων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 172

objects: 7
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ Z-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Leo II and Zeno, nimbate, draped, enthroned, facing, each holding mappa in right hand; star above; cross behind
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ (rev.Z)-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Leo II and Zeno, nimbate, draped, enthroned, facing, each holding mappa in right hand; star above; cross behind

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ Z-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in right field

objects: 2
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ Z-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting shield inscribed XXXX on her left knee, to which she points; star in left field; (rev.☧) in right field
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ ZENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Unclear Leo II legend: Bust of Leo II or Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Zeno monogram 4 or 5 within a wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
474 - 475
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP AVG: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in right field
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP AVG: Bust of Zeno, bearded, pearl-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXY: Zeno, nimbate, draped, enthroned, facing front, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; star in right field

object: 1
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
475 - 476
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERPET AVG: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in right field
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO P-ERP AVG: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing right, supporting long jeweled cross; star in right field

objects: 2
Χρονολόγηση
476 - 477
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
S N ZENO EƮ L-EO NOV CAES: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing right, supporting long jeweled cross; star in right field

objects: 2
Χρονολόγηση
476 - 477
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
S N (rev.Z)ENO EƮ LI-EO NOV CAES: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field
Χρονολόγηση
476 - 477
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
S N ZENO EƮ LIEO NOV CAES: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
476 - 477
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
S N ZENO EƮ L-EO NOV CAES: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field

objects: 21
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing right, supporting long jeweled cross; star in right field

objects: 9
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed without jewel, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing right, supporting long jeweled cross; star in right field
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm; cross on helmet or over bust
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing right, supporting long jeweled cross; star in right field

objects: 3
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting shield inscribed VXX on her left knee, to which she points; star in left field; (rev.☧) in right field

objects: 6
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 172

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος