Πορτραίτο: Γορδιανός Γ'
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 78

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 241 - A.D. 243
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 241 - A.D. 243
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG | IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, all draped, standing front, heads left, each holding scales in extend right hand and cornucopiae in left hand; at feet, piles of coin

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 241 - A.D. 243
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGVSTI: The Three Monetae, all draped, standing front, heads left, each holding scales in extend right hand and cornucopiae in left hand; at feet, piles of coin

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 239 - A.D. 240
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Providentia, draped, standing left, holding globe in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing front, head left, holding scales in extended right hand and corncuopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, sacrificing out of patera in right hand over altar and holding cornucopiae in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding standard in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Libertas, draped, standing left, holding pileus in extended right hand and rod in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing left, holding branch in extended right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, holding corn-ears in right hand over modius and anchor set on ground in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 243
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
P M TR P V COS II P P: Hercules, nude except for lion-skin draped over left arm, advancing right, holding raised club in right hand and bow in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding a standard in each hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand; under seat, wheel

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
MARTI PACIFERO: Mars, helmeted, in military attire, hastening left, wearing shield on left arm, holding branch in extended right hand and spear in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing right, holding branch in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Gordian III, in military attire, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 242 - A.D. 244
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA GORDIANI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM S C: Fides, draped, standing front, head left, holding vertical standard in right hand and transverse sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 78

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος