Πορτραίτο: Γαλλιηνός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1222

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG III: Valerian and Gallienus, togate, seated left on curule chairs; behind them, prefect standing
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG: Valerian and Gallienus, seated left; behind them on platform, prefect standing
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG III: Valerian and Gallienus, seated left; behind them on platform, prefect standing
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 260
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Not recorded: Not recorded
Οπισθότυπος
FELICIT AVGVSTORVM S C: Valerian, Gallienus, and Valerian II in triumphal car; on each side, soldier

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P V COS IIII P P: Emperors, standing face to face; between them, shields and spear
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 254
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Emperors, standing face to face, clasping hands
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Emperors, standing face to face, clasping hands

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Valerian and Gallienus, standing face to face, sacrificing at altar between them

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Valerian and Gallienus, standing face to face, sacrificing at altar between them

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 254
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Valerian and Gallienus, standing face to face, one holding a spear in right hand and globe in left hand, the other holding Victory in right hand and spear in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Valerian and Gallienus, standing face to face, one holding a spear in right hand and globe in left hand, the other holding Victory in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PIETAS AVGVSTORVM: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, cuirassed, face to face
Οπισθότυπος
MONETA AVGG: Tres Monetae, draped, standing, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal or piles of coins
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FELICIBVS AVGG: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, cuirassed, face to face
Οπισθότυπος
QVATERNIO: Legend inscribed in four lines
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, cuirassed, face to face
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGVSTORVM: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, face to face
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVGG: Emperor, riding left, preceded by Victory, followed by soldier
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, face to face
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG I: Valerian and Gallienus, seated left on platform; behind, praetorian prefect and attendant; before, Liberalitas, draped, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand; at foot of platform, citizen with out-stretched hands
Χρονολόγηση
A.D. 254
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, face to face
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG II: Valerian and Gallienus, seated left on platform; behind, praetorian prefect and attendant; before, Liberalitas, draped, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand; at foot of platform, citizen with out-stretched hands
Χρονολόγηση
A.D. 256
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Busts of Valerian and Gallienus, laureate, draped, face to face
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG III: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 254 - A.D. 256
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
PIETAS AVGVSTORVM: Bust of Valerian II, head bare, draped, right; bust of Valerian I, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Bust of Salonina, diademed, draped, right; bust of Gallienus, laureate, cuirassed, left
Χρονολόγηση
A.D. 256
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVGG: Felicitas, draped, standing right, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1222

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος