Πορτραίτο: Γαλέριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 874

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, right, or bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRAESIDIA REIPVBLIC: Constantius Chlorus and Galerius, draped, cuirassed, standing facing each other, holding Victory on globe; between, kneeling captive
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANT AVGG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVGG: Elephant, walking left, rider holding a goad
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Galerius, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
COMES AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 293 - A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right, or bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Two Concordiae, draped, standing facing each other, clasping right hands and holding cornucopiae in left hands
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right, or bust of Galerius, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI AVGG: Jupiter, seated left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right, or bust of Galerius, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder or anchor in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and rudder or anchor in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, walking left, raising right hand and holding globe in left hand; sometimes at foot, one or two captives
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right, or bust of Galerius, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, walking left, raising right hand and holding globe in left hand; sometimes at foot, one or two captives

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, walking left, raising right hand and holding whip in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right, or bust of Galerius, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, walking left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AETERN: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAXX AVGG: Pax, draped, standing left, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT DEOR: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at foot, globe

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294 - A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT DEOR: Providentia, draped, seated left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at foot, globe

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT AVGG: Securitas, draped, standing left, raising right hand to head and leaning on column with left elbow, crossing legs
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, right, or bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: soldier, draped, cuirassed, standing left, leaning on shield with right hand and holding spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AVSPIC FEL: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and caduceus in left hand; at foot, standing child
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 874

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος