Πορτραίτο: Γάιος/Καλιγούλας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 47

objects: 10
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT COS: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
Head of Augustus, radiate, right; in field, left and right, a star

objects: 21
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT COS: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
Head of Augustus, radiate, right; in field, left and right, a star
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
DIVVS AVG PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, right

objects: 2
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
DIVVS AVG PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, right

object: 1
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
PM TR POT COS: Victory, draped, seated right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
Head of Augustus, radiate, right; in field, left and right, a star

objects: 2
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA MAT C CAES AVG GERM: Bust of Agrippina, draped, right; her hair is waved from brow downwards and knotted in a long plait at back; one lock falls loose down neck

objects: 7
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA MAT C CAES AVG GERM: Bust of Agrippina, draped, right; her hair is waved from brow downwards and knotted in a long plait at back; one lock falls loose down neck
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
DIVVS AVG PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, right

objects: 7
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
DIVVS AVG PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, right

objects: 2
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS CAES P C CAES AVG GERM: Head of Germanicus, bare, right

objects: 6
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS CAES P C CAES AVG GERM: Head of Germanicus, bare, right

objects: 3
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA MAT C CAES AVG GERM: Bust of Agrippina, draped, right; her hair is waved from brow downwards and knotted in a long plait at back; one lock falls loose down neck

objects: 9
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA MAT C CAES AVG GERM: Bust of Agrippina, draped, right; her hair is waved from brow downwards and knotted in a long plait at back; one lock falls loose down neck

objects: 3
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVVS AVG PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, right

objects: 8
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVVS AVG PATER PATRIAE: Head of Augustus, radiate, right

objects: 4
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS CAES P C CAES AVG GERM: Head of Germanicus, bare, right

objects: 11
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS CAES P C CAES AVG GERM: Head of Germanicus, bare, right

object: 1
Χρονολόγηση
37 - 38
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERM P M TR POT: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R PP OB CS: Legend in three lines in oak-wreath

object: 1
Χρονολόγηση
38 - 39
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Caligula, laureate, right
Οπισθότυπος
PM TR POT ITER: Victory, draped, seated right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 47

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος