Πορτραίτο: Βαλεριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 319
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITVTOR ORBIS: Valerian I raising up kneeling woman
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Vulcan, draped, in temple, holding hammer in right hand and pincers in left hand; at his feet, anvil

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Eagle bearing emperor to heaven

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Vulcan, draped, in temple, holding hammer in right hand and pincers in left hand; sometimes at his feet, anvil

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS PIVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GALLIENVS CVM EXERSVO: Jupiter, standing on cippus inscribed IOVI VICTORI, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GALLIENVS CVM EXERSVO: Jupiter, standing on cippus inscribed IOVI VICTORI, holding Victory in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS MAX TER: Trophy between two captives
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
GERMANICVS MAX TER: Trophy between two captives

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand

objects: 27
Χρονολόγηση
A.D. 258 - A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 258 - A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand, holding whip in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 258 - A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 258 - A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at her feet, globe

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG: Salus, draped, standing left, feeding serpent rising from altar out of patera in right hand and holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS PIVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP VALERIANVS P AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 319

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος