Πορτραίτο: Αρκάδιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 284

objects: 2
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, captive

objects: 2
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XV within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 16
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITI: Emperor standing right, holding standard and globe, left foot on captive

objects: 5
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, T behind bust
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 6
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 11
Χρονολόγηση
388 - 392
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, with right hand carrying trophy on shoulder and dragging captive with left

objects: 6
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 3
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 4
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor on horse-back, right, raising right hand
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, with right hand carrying trophy on shoulder and dragging captive with left

objects: 21
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, kneeling or seated captive

objects: 9
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, kneeling or seated captive

objects: 4
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V within wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XX/MVLT/XXX within wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCAD-IVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right, holding spear and shield in front; above, hand holding wreath
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield; to left, kneeling or seated captive

objects: 8
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITI: Emperor, standing right, holding standard and globe, left foot on captive

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITI: Emperor, standing right, holding standard and globe, left foot on captive

objects: 15
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 284

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος