Πορτραίτο: Ανώνυμο
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 38
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Jupiter, laureate, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Jupiter, laureate, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Jupiter, diademed, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Jupiter, diademed, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head left
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Jupiter, diademed, draped, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Eagle standing front on thunderbolt, head left
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Jupiter, laureate, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Winged Thunderbolt

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Owl standing right, head front

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Owl standing left, head front

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Olive tree
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Minerva, helmeted, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Club

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmet
Οπισθότυπος
S C: Owl standing right, head front

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Roma?, helmeted, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Roma?, helmeted, draped, right
Οπισθότυπος
S C: Fortuna standing left
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Neptune, diademed, draped, right; trident behind
Οπισθότυπος
S C: Dolphin wrapped round anchor

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Neptune, diademed, draped, right; trident behind
Οπισθότυπος
S C: Dolphin
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Neptune, bearded, right
Οπισθότυπος
S C: Dolphin wrapped round anchor
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Tiber, bearded, wearing crown of reeds, right
Οπισθότυπος
S C: She-wolf and twins right
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Tiber, bearded, wearing crown of reeds, left
Οπισθότυπος
S C: She-wolf and twins right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
S C: Cuirass
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right (cuirass barely visible)
Οπισθότυπος
S C: Shield depicting she-wolf and twins lying on crossed spears
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 38

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος