Πορτραίτο: Αντωνίνος Ευσεβής
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1391

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting arm on statue of Spes; sometimes below throne, cornucopia

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS (in field): Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS (in field): Pietas standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS (in field): Pietas standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Concordia standing left, holding patera and cornucopia, resting elbow on column
Παραπομπή
RIC II Hadrian 449, RIC II Hadrian 450

object: 1
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 451

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia

objects: 9
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Diana standing right, holding arrow and bow

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Minerva standing left, holding Victory in one hand and spear and shield in the other hand
Παραπομπή
RIC II Hadrian 448

objects: 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AEL CAES ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS: Pietas, veiled, standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVVM // TR P COS (in exergue) // S C (in field): Concordia standing left, holding standard in each hand
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1086
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS: Bust of Antoninus Pius, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVVM // S C (in field): Concordia standing left, holding standard in each hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // CONCORD (in exergue) // S C (in field): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia; sometimes below throne, cornucopia

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // CONCORD (in exergue) // S C (in field): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia; sometimes below throne, cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1087, RIC II Hadrian 1089
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS: Bust of Antoninus Pius, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // S C (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS (in exergue) // S C (in field): Pietas, veiled, standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar

objects: 4
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS (in exergue) // S C (in field): Pietas, veiled, standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar

objects: 12
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS / S C (in field): Pietas, veiled, standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS / S C (in field): Pietas, veiled, standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar

objects: 8
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS
Οπισθότυπος
TRIB POT COS // PIETAS (in exergue) // S C (in field): Pietas, veiled, standing right, raising hand and holding incense box; to left, altar
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1391

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος