Πορτραίτο: Victorinus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 133
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG XX VAL VICTRIX P F: Wild boar, standing left
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Head of Victorinus, laureate, left
Οπισθότυπος
LEG XX VAL VICTRIX P F: Wild boar, standing left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XXII P F: Hercules, standing front, head left, holding club in right hand and lion's skin in left hand; at foot to left, capricorn running toward him
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LEG XXX VLPIA PIA F: Jupiter, standing front, head left, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand; at foot to left, capricorn running toward him

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right, or Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG XXX VLP VICT P F: Jupiter, standing front, head left, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand; at foot to left, capricorn running toward him
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Bust of Roma, helmeted, draped, right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield decorated with galley in left hand
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Bust of Roma, helmeted, draped, right
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, helmeted, cuirassed, left; helmet decorated with Victory on biga
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and youth, left
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS PIVS AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, draped, right, and Mars, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Half-length bust of Victory, winged, draped, right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA AVGVSTI: Jugate bust of Roma, helmeted, draped, right, and Diana, draped, right, holding bow

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VOTA AVGVSTI: Jugate bust of Roma, helmeted, draped, right, and Diana, draped, right, holding bow
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VOTA AVGVSTI: Bust of Sol, diademed, right, facing bust of Diana, diademed, draped, left, holding bow
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, helmeted, cuirassed, right, holding shield in right hand and spear in left han
Οπισθότυπος
P M TR P III COS II P P: Victorinus, draped, standing left, sacrificing at tripod

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADIVTRIX AVG: Bus of Diana, draped, right, holding bow in right hand and drawing arrow from quiver with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS II P P: Victorinus, winged, draped, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Victorinus, winged, draped, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[P M TR P II COS] II P P: Victorinus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[P M TR P] III COS III PP: Victorinus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right, or bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Victorianus, radiate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 133

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος