Πορτραίτο: Victorinus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 133
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG XX VAL VICTRIX P F: Wild boar, standing left
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Head of Victorinus, laureate, left
Οπισθότυπος
LEG XX VAL VICTRIX P F: Wild boar, standing left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XXII P F: Hercules, standing front, head left, holding club in right hand and lion's skin in left hand; at foot to left, capricorn running toward him
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LEG XXX VLPIA PIA F: Jupiter, standing front, head left, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand; at foot to left, capricorn running toward him

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right, or Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG XXX VLP VICT P F: Jupiter, standing front, head left, holding sceptre in right hand and thunderbolt in left hand; at foot to left, capricorn running toward him
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Bust of Roma, helmeted, draped, right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield decorated with galley in left hand
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Bust of Roma, helmeted, draped, right
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, helmeted, cuirassed, left; helmet decorated with Victory on biga
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and youth, left
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS PIVS AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, draped, right, and Mars, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Half-length bust of Victory, winged, draped, right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA AVGVSTI: Jugate bust of Roma, helmeted, draped, right, and Diana, draped, right, holding bow

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VOTA AVGVSTI: Jugate bust of Roma, helmeted, draped, right, and Diana, draped, right, holding bow
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VOTA AVGVSTI: Bust of Sol, diademed, right, facing bust of Diana, diademed, draped, left, holding bow
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, helmeted, cuirassed, right, holding shield in right hand and spear in left han
Οπισθότυπος
P M TR P III COS II P P: Victorinus, draped, standing left, sacrificing at tripod

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADIVTRIX AVG: Bus of Diana, draped, right, holding bow in right hand and drawing arrow from quiver with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS II P P: Victorinus, winged, draped, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Victorinus, winged, draped, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[P M TR P II COS] II P P: Victorinus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[P M TR P] III COS III PP: Victorinus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right, or bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Victorianus, radiate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 133

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος