Πορτραίτο: Victorinus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 121 έως 133 από συνολικά 133

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELICIT: Felicitas, draped, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing at altar, holding patera in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA V C S AVG: Woman, draped, standing left, holding wreath in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Εμπροσθότυπος
IMP C PI VICTORINVS AVG: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AV: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICT[…]S P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS L: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Salus, draped, standing left, feeding snake rising from altar and holding spear
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[…]C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[…..]AAG: Pontifical implements
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
II [rev.N] C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIPTVS […]: Mars, standing right, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 269 - A.D. 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[…]ICITOCEIIS: Head of Victorinus, radiate, bearded, right
Οπισθότυπος
V-T-I: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 271 - A.D. 274
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right
Χρονολόγηση
A.D. 271 - A.D. 274
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMPTETRICVSP[…]: Bust of Tetricus I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, cuirassed, right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 121 έως 133 από συνολικά 133

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος