Πορτραίτο: Sabina
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 112

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
Venus Victrix standing right, holding spear and helmet; by feet, shield
Παραπομπή
RIC II Hadrian 412

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Ceres seated left on basket, holding corn ears or poppies and torch
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1019
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Ceres seated left on basket, holding corn ears or poppies and torch

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Vesta seated left, holding palladium and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1020
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Vesta seated left, holding palladium and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wearing double stephane with hair braided and piled, draped, right
Οπισθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from rear or side

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia seated left, holding patera and resting arm on Spes; sometimes below throne, cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 398 (aureus)

objects: 84
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia seated left, holding patera and resting arm on Spes; sometimes below throne, cornucopia
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia seated left, holding patera and resting arm on Spes; sometimes below throne, cornucopia; to left, ear of corn growing

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia seated left, holding patera and sceptre; below seat, cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 399A
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, seated left, arranging veil

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, veiled, standing left, arranging veil
Παραπομπή
RIC II Hadrian 406, RIC II Hadrian 407

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
INDVLGENTIA AVG P P // COS III (in exergue): Indulgentia seated left, extending hand and holding sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 417

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVG: Pietas seated left, holding patera and sceptre
Παραπομπή
RIC II Hadrian 405

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG // S C (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting arm on Spes; usually below throne, cornucopia

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG // S C (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting arm on Spes; usually below throne, cornucopia

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, wreathed, sometimes wearing stephane with hair in knot at nape of neck, draped, right
Οπισθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Παραπομπή
RIC II Hadrian 982 (as), RIC II Hadrian 982 (dupondius)

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in queue, draped, right
Οπισθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Παραπομπή
RIC II Hadrian 981 (as), RIC II Hadrian 981 (dupondius)

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PIETAS // S C (in exergue): Pietas seated left, holding patera and sceptre

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P
Οπισθότυπος
PIETAS // S C (in exergue): Pietas seated left, holding patera and sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 112

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος