Porträtt: Pescennius Niger
Visa poster 21 till 40 från 100 resultater
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVST AV: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE RE: Fortuna, draped, seated left, holding patera in right hand and wreath in left hand
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE RED: Fortuna, draped, seated left, holding branch in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC N[IGER I]VS AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDVCI: Fortuna, draped, seated left, holding branch in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESCE NIGER IVSTI A: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE RED: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDVCI: Fortuna, draped, seated left, holding branch in right hand and wreath in left hand

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVST A: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDV: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS AVG COS II | IMP CAES C PESC NIGER IVST AVG | IMP CAES C PESC NIGER IVST AV | IMP CAES C PESC NIGER IVST A | IMP CAES C PESC NIGER AVG: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDVCI: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
[IMP CA]ES C PESC NIER IVS AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDV: Fortuna, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
[IMP] CAES C PESC NIGER IVS… | [IMP CAES C] PESC NIGER: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDVCI: Fortuna, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDVCI: Fortuna, draped, standing left, holding branch in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVSTI A: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
FORTVNAE REDVC: Fortuna (Aequitas ?) standing left, holding scales and cornucopiae
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
[IMP] CAES C PESC NIG… | IMP CAES C PESC NIGER AVG
Frånsida
INVIC IMP | HILARITAS AVG S C
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER AVG | IMP CAES C PESE NIGER AVG | IMP CAES C PESC NIGER IVST AV: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICTO IMP: Trophy and arms

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
…S C PESCE NIGER ISTI AVG: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
IMVISTO IMPER: Trophy
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICT IMPERAT: Trophy

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVSTI AV | IMP CAES C PESC NIGER IVST AV: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICTO IMPERAT: Trophy and arms
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVSTI A: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICTO IMPERAT: Trophy
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGHER IVS AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICTO IMP TA: Trophy and arms

object: 1
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS AVG COS II | IMP CAES C PESC NIGER IVST AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICTO IMP TROPAE: Trophy and arms
Datum
A.D. 193 - A.D. 194
Valör
Denarius
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP CAES C PESC NIGER IVS AVG COS II | IMP CAES C PESC NIGER IVSTVS AVG COS II: Head of Pescennius Niger, laureate, right
Frånsida
INVICTO IMP TROPAEA: Trophy and arms
Visa poster 21 till 40 från 100 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod