Porträtt: Licinius
Visa poster 481 till 500 från 508 resultater
Datum
A.D. 315
Valör
Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
LICIN-IVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
CONSVL P P - PROCONSVL: Licinius, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

objects: 2
Datum
A.D. 314 - A.D. 315
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath
Datum
A.D. 314 - A.D. 315
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP C LIC LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

object: 1
Datum
A.D. 314 - A.D. 315
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP C LIC LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

objects: 37
Datum
A.D. 315 - A.D. 316
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP LIC LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONSERVATORI AVGG NN: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

objects: 2
Datum
A.D. 315 - A.D. 316
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP LIC LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONSERVATORI AVGG NN: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath
Datum
A.D. 317 - A.D. 319
Valör
Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
LICIN-IVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
CONSVL P P - PROCONSVL: Licinius, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

objects: 3
Datum
A.D. 317 - A.D. 319
Valör
Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
LICIN-IVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CONS - LICINI AVG: Jupiter, draped to waist, seated left on throne set on platform inscribed SIC X / SIC XX, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet, eagle with wreath

object: 1
Datum
A.D. 317 - A.D. 319
Valör
Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
LICIN-IVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
CONSVL P P - PROCONSVL: Licinius, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

objects: 2
Datum
A.D. 317 - A.D. 320
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP LICI-NIVS AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, left, holding sceptre in right hand and mappa in left hand
Frånsida
IOVI CONS-ERVATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 34
Datum
A.D. 317 - A.D. 320
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP LICI-NIVS AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, left, holding sceptre in right hand and mappa in left hand
Frånsida
IOVI CONS-ERVATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, captive
Datum
A.D. 321 - A.D. 322
Valör
Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
LICINIVS AVG OB D V FILII SVI: Bust of Licinius, draped, cuirassed, facing front
Frånsida
IOVI CONS - LICINI AVG: Jupiter, draped to waist, seated front on throne set on platform inscribed SIC X / SIC XX, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

objects: 2
Datum
A.D. 321 - A.D. 322
Valör
Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
LICINIVS AVG OB D V FILII SVI: Bust of Licinius, draped, cuirassed, facing front
Frånsida
IOVI CONS - LICINI AVG: Jupiter, draped to waist, seated front on throne set on platform inscribed SIC X / SIC XX, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

objects: 28
Datum
A.D. 321 - A.D. 323
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive

object: 1
Datum
A.D. 313 - A.D. 314
Valör
Aureus
Myntverk
Alexandria
Åtsida
LICINNI-VS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys spread, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet, eagle

objects: 4
Datum
A.D. 313 - A.D. 314
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
IMP C LIC LICINNIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
GENIO POPVLI ROMANI: Genius, wearing modius, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Serapis head in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 7
Datum
A.D. 313 - A.D. 314
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
IMP C LIC LICINNIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
GENIO POPVLI ROMANI: Genius, wearing modius, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Serapis head in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 15
Datum
A.D. 314 - A.D. 315
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
IMP C LIC LICINNIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys spread, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle

object: 1
Datum
A.D. 315
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys spread, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath

objects: 52
Datum
A.D. 315
Valör
AE2, AE3
Myntverk
Alexandria
Åtsida
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Frånsida
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude, chlamys spread, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with left hand; to left, eagle with wreath
Visa poster 481 till 500 från 508 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod