Porträtt: Julius Nepos
Visa poster 1 till 20 från 36 resultater
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N IVLI NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Datum
474 - 475
Valör
Semissis
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N IVLI NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
SALVS REI PVBLICAE: ☧ within a wreath

objects: 4
Datum
474 - 475
Valör
Tremissis
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross within a wreath

objects: 2
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Ravenna
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Ravenna
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

objects: 2
Datum
474 - 475
Valör
Tremissis
Myntverk
Ravenna
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross within a wreath

object: 1
Datum
474 - 475
Valör
Siliqua
Myntverk
Ravenna
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VRBIS - ROMA: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, head left, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Datum
474 - 475
Valör
Half siliqua
Myntverk
Ravenna
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Ravenna, turreted, standing left, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left hand; right foot on prow
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG*: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F ꜸG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG*: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field

object: 1
Datum
474 - 475
Valör
Tremissis
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross

objects: 2
Datum
474 - 475
Valör
Tremissis
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F ꜸG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross
Datum
474 - 475
Valör
AE3
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F ꜸG: Bust of Julius Nepos, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Julius Nepos monogram within a wreath

object: 1
Datum
474 - 475
Valör
Solidus
Myntverk
Arles
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long cross; star in right field
Datum
477 - 480
Valör
Solidus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Datum
477 - 480
Valör
Solidus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG*: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Datum
477 - 480
Valör
Solidus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
D N IVL NE-POS P F AVG: Bust of Julius Nepos, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Frånsida
VICTORI-A AVGGG:: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross
Visa poster 1 till 20 från 36 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod