Πορτραίτο: Faustina the Younger
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 181 έως 192 από συνολικά 192

objects: 6
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PII F: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus standing left, holding apple and sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PII F: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus standing left, holding apple and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing, front, head left, holding apple on extended right hand and resting left on rudder set on ground, round which a dolphin coils.

objects: 2
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing, front, head left, holding apple on extended right hand and resting left on rudder set on ground, round which a dolphin coils.

object: 1
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front; band of pearls round head
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing, front, head left, holding apple on extended right hand and resting left on rudder set on ground, round which a dolphin coils.

objects: 2
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front; band of pearls round head
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing, front, head left, holding apple on extended right hand and resting left on rudder set on ground, round which a dolphin coils.
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, veiled, draped, standing front, head right, with right hand drawing veil from head and holding apple up in left

object: 1
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, veiled, draped, standing front, head right, with right hand drawing veil from head and holding apple up in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, left, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, veiled, draped, standing front, head right, with right hand drawing veil from head and holding apple up in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, draped, left, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, veiled, draped, standing front, head right, with right hand drawing veil from head and holding apple up in left

objects: 2
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PII F: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, veiled, draped, standing front, head right, with right hand drawing veil from head and holding apple up in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PII F: Bust of Faustina the Younger, draped, right, hair is elaborately dressed in horizontal lines with ringlets down front: it is coiled in a chignon on back of head.
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, veiled, draped, standing front, head right, with right hand drawing veil from head and holding apple up in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 181 έως 192 από συνολικά 192

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος