Πορτραίτο: Constantius Gallus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 181 έως 189 από συνολικά 189

object: 1
Χρονολόγηση
350 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman falling forward onto neck of horse

objects: 5
Χρονολόγηση
350 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing cap, facing soldier, extending right arm

object: 1
Χρονολόγηση
350 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman falling forward onto neck of horse

objects: 5
Χρονολόγηση
350 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing cap, facing soldier, extending right arm

objects: 2
Χρονολόγηση
350 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman falling forward onto neck of horse

objects: 26
Χρονολόγηση
351 - 355
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing cap, facing soldier, extending left arm

objects: 26
Χρονολόγηση
351 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; Δ behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing cap, facing soldier, extending left arm

objects: 35
Χρονολόγηση
351 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing cap, facing soldier, extending left arm

objects: 34
Χρονολόγηση
351 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing cap, facing soldier, extending left arm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 181 έως 189 από συνολικά 189

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος