Πορτραίτο: Constantius Gallus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 189

objects: 2
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, spearing fallen horseman with right hand and holding shield on left arm; to right, shield; horseman turning face to soldier, extending left arm
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, head right, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; Constantinopolis holding sceptre on left shoulder; between them, seated captive
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS FORT CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman is bareheaded, facing soldier, raising left hand
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTIVS IVN NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman is bareheaded, facing soldier, raising left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman is bareheaded, facing soldier, raising left hand
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, supporting a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X; Roma holding spear in left hand, Constantinopolis holding sceptre in left hand, resting right foot on prow

objects: 3
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Large star within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Small star within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, seated right, raising both hands

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm

objects: 3
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to soldier, extending left arm

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EXERCITVS: Three standards
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to face soldier, extending right arm

objects: 6
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to face soldier, extending right arm
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANT-IVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to face soldier, extending right arm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 189

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος