Porträtt: Constans
Visa poster 821 till 821 från 821 resultater
Datum
408 - 411
Valör
Siliqua
Myntverk
Arles
Åtsida
D N CONSTA-NS P F AVG: Bust of Constantine III, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AAVGGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Visa poster 821 till 821 från 821 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod