Porträtt: Commodus
Visa poster 1061 till 1061 från 1061 resultater

objects: 6
Datum
250 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
DIVO COMMODO: Head of Divus Commodus, radiate, right
Frånsida
CONSECRATIO: Rectangular altar, with four panels in front, lighted
Visa poster 1061 till 1061 från 1061 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod