Porträtt: Commodus
Visa poster 1 till 20 från 1061 resultater
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Frånsida
COMMODVS CAES AVG FIL GERM: Head of young Commodus, bare, right
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Frånsida
COMMODVS CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare, cuirassed

objects: 2
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Frånsida
COMMODVS CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare, draped

objects: 3
Datum
172 - 175
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
LIBERALITAS AVG: Commodus, togate, seated left on platform in curule chair; in front, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; citizen, standing right, at foot of steps

objects: 2
Datum
172 - 175
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing front, head left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Datum
172 - 175
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Head of Commodus, bare-headed, right
Frånsida
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing front, head left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
172 - 175
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

objects: 3
Datum
172 - 175
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

object: 1
Datum
172 - 175
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Head of Commodus, bare-headed, right
Frånsida
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

object: 1
Datum
172 - 175
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Head of Commodus, bare-headed, right
Frånsida
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

object: 1
Datum
175 - 176
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
ADVENTVS CAES: Commodus, on prancing horse right, extending right hand

object: 1
Datum
175 - 176
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
DE GERMANIS: Two captives seated left and right at base of trophy

objects: 2
Datum
175 - 176
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
DE GERMANIS: Two captives seated left and right at base of trophy

object: 1
Datum
175 - 176
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Head of Commodus, bare-headed, right
Frånsida
DE GERMANIS: Two captives seated left and right at base of trophy
Datum
175 - 176
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Head of Commodus, bare-headed, right
Frånsida
DE SARMATIS: Two captives seated left and right at base of trophy

objects: 2
Datum
175 - 176
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
DE SARMATIS: Two captives seated left and right at base of trophy
Datum
175 - 176
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, cuirassed, right
Frånsida
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing front, head left, holding long palm, upright on ground, in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Datum
175 - 176
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, cuirassed, right
Frånsida
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing front, head left, holding long palm, upright on ground, in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
175 - 176
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
LIBERALITAS AVG: Commodus, togate, seated left on platform in curule chair; in front, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; citizen, standing right, at foot of steps

objects: 6
Datum
175 - 176
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Frånsida
PIETAS AVG: Priestly instruments: knife, aspergillum, capis, lituus and simpulum
Visa poster 1 till 20 från 1061 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod