Porträtt: Aurelianus
Visa poster 421 till 427 från 427 resultater

objects: 6
Datum
270 - 275
Valör
Dupondius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Datum
270 - 275
Valör
Dupondius
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Datum
270 - 275
Valör
As (mynt)
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right

objects: 4
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIA AVGG: Aurelian, standing right or left, clasping hand of Severina, standing right or left
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sofia
Åtsida
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIA AVGG: Aurelian and Severina clasping hands; sometimes Aurelian holds parazonium
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sofia
Åtsida
SEVERINA AVGVSTA: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIA AVGG: Aurelian and Severina clasping hands; sometimes Aurelian holds parazonium

objects: 2
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
SEVERINA P F AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands
Visa poster 421 till 427 från 427 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod