Портрет: Юлия Мамея
Показване на записи от ХХ до 113, от общо 113 резултата

object: 1
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENERI FELICI S C: Venus, draped, standing left, holding statuette in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, draped, left
Реверс
VENERI FELICI S C: Venus, draped, standing left, holding statuette in right hand and sceptre in left hand

objects: 14
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS FELIX S C: Venus, draped, seated left, holding statuette in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS FELIX S C: Venus, draped, seated left, holding statuette in right hand and sceptre in left hand

objects: 9
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS FELIX S C: Venus, draped, seated left, holding statuette in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS GENETRIX S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand; at side, child standing

objects: 12
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS VITRIX S C: Venus, draped, standing left, holding helmet in right hand and sceptre in left hand; at feet, shield

object: 1
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS VITRIX S C: Venus, draped, standing left, holding helmet in right hand and sceptre in left hand; at feet, shield

objects: 4
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VENVS VITRIX S C: Venus, draped, standing left, holding helmet in right hand and sceptre in left hand; at feet, shield

objects: 15
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VESTA S C: Vesta, draped, standing left, holding palladium in right hand and transverse spear in left hand

objects: 4
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VESTA S C: Vesta, draped, standing left, holding patera in right hand and transverse spear in left hand

objects: 4
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VESTA S C: Vesta, draped, standing left, holding patera in right hand and transverse spear in left hand

objects: 3
Дата
A.D. 222 - A.D. 235
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
VESTA S C: Vesta, draped, standing left, holding patera in right hand and transverse spear in left hand
Показване на записи от ХХ до 113, от общо 113 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране