Портрет: Ливия
Показване на записи от ХХ до 40, от общо 45 резултата
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M: Head of Galba, laureate, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M: Head of Galba, laureate, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAE AVG TR P: Head of Galba, oak-wreathed, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAE AVG TR P: Bust of Galba, oak-wreathed and draped, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAE AVG TR P: Head of Galba, laureate, left
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAE AVG TR P: Head of Galba, oak-wreathed, left
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAES AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAES AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAES AVG PON M TR P: Head of Galba, laureate, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left, holding two corn-ears in right hand and sceptre in left
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SER GALBA IMP AVGVSTVS: Head of Galba, laureate, right
Реверс
AVGVSTA S C: Livia, draped, seated left on stool, holding patera in right hand and sceptre in left
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SER GALBA IMP AVG: Head of Galba, laureate, right
Реверс
AVGVSTA S C R XL: Livia, draped, seated left on stool, holding patera in right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C

object: 1
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
PIETAS: Bust of Livia as Pietas, draped and veiled, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
PIETAS: Bust of Livia as Pietas, draped and veiled, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
SALVS AVGVSTA: Bus of Livia as Salus, draped, right
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITV|IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS VIII RESTITVIT: Legend surrounding large S C

objects: 4
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST: Legend surrounding large S C
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
IVSTITIA: Bust of Livia as Justitia, draped, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG RESTITVIT: Legend surrounding large S C

objects: 5
Дата
A.D. 80 - A.D. 81
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
PIETAS: Bust of Livia as Pietas, draped and veiled, right; wearing stephane
Реверс
IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST: Legend surrounding large S C
Показване на записи от ХХ до 40, от общо 45 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране