Портрет: Карин
Показване на записи от ХХ до 210, от общо 210 резултата
Дата
283 - 284
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
CARINVS ET NVMERIANVS AVGG: Jugate busts of Carinus, laureate, draped, right, and Numerian, laureate, draped, right
Реверс
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
283 - 284
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
CARINVS ET NVMERIANVS AVGG: Jugate busts of Carinus, laureate, draped, right, and Numerian, laureate, draped, right
Реверс
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
283 - 284
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
CARINVS ET NVMERIANVS AVGG: Jugate busts of Carinus, laureate, draped, right, and Numerian, laureate, draped, right
Реверс
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking right, holding trophy in both hands
Дата
283 - 284
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CARINVS AVG: Bust of Carinus, radiate, helmeted, draped, left, holding horse
Реверс
NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, left, raising right hand and holding globe in left hand
Дата
283 - 285
Номинал
Medallion
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CARINVS P F AVG: Bust of Carinus, laureate, cuirassed, right
Реверс
MAGNIA VRBICA AVG: Bust of Magnia Urbica, diademed, draped, right

object: 1
Дата
283 - 285
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CARINVS AVG: Bust of Carinus, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding horse and shield
Реверс
MAGNIA VRBICA AVG: Bust of Magnia Urbica, diademed, draped, right
Дата
283 - 284
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, laureate, draped, right, or bust of Numerian, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
SPES PVBLICA: Carus and Numerian, draped, cuirassed, riding right, raising right hands

objects: 3
Дата
283 - 284
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
IMP C NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right, or bust of Numerian, radiate, cuirassed, right
Реверс
VOTA PVBLICA: Numerian and Carinus, draped, standing facing each other, sacrificing at altar; behind, two ensigns

object: 1
Дата
283 - 284
Номинал
Aуреус
Монетарница
Кизик
Аверс
IMP C NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, laureate, draped, right, or bust of Numerian, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVGG NN: and , draped, standing facing each other, holding between them Victory on globe; Victory crowning both emperors

objects: 30
Дата
283 - 284
Номинал
Антониниан
Монетарница
Кизик
Аверс
IMP C NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Реверс
CLEMENTIA TEMP or CLEMENTIA • TEMP: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving Victory on globe from Jupiter or Carus, standing left, holding sceptre
Показване на записи от ХХ до 210, от общо 210 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране