Πορτραίτο: Νουμεριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 121 έως 126 από συνολικά 126
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Hercules, standing right, leaning on club with lion's skin on rock

objects: 24
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right, or bust of Numerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe or Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe or Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe or Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right, or bust of Numerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe or Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρίπολη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG or VIRTVS AVGG•: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe or Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 121 έως 126 από συνολικά 126

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος