Πορτραίτο: Μαγνέντιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 241 έως 257 από συνολικά 257

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Magnentius, nimbate, draped, cuirassed, galloping right, spearing barbarian with right hand; barbarian kneeling left, extending arms in front of horse; below horse, shield and broken spear
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Magnentius, nimbate, draped, cuirassed, galloping right, spearing barbarian with right hand; barbarian kneeling left, extending arms in front of horse; below horse, shield and broken spear

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Magnentius, nimbate, draped, cuirassed, galloping right, spearing barbarian with right hand; barbarian kneeling left, extending arms in front of horse; below horse, shield and broken spear

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Magnentius, nimbate, draped, cuirassed, galloping right, spearing barbarian with right hand; barbarian kneeling left, extending arms in front of horse; below horse, shield and broken spear

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Magnentius, nimbate, draped, cuirassed, galloping right, spearing barbarian with right hand; barbarian kneeling left, extending arms in front of horse; below horse, shield and broken spear
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Magnentius, nimbate, draped, cuirassed, galloping right, spearing barbarian with right hand; barbarian kneeling left, extending arms in front of horse; below horse, shield and broken spear

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAG MAGNE-NTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
BEATI-TV-DO PVBLICA: Magnentius, wearing consular robes, seated right on curule chair, raising right hand and holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAG MAGNE-NTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
BEATITV-DO PVBLICA: Magnentius, wearing consular robes, seated right on curule chair, raising right hand and holding sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
MAG MAGNE-NTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
BEATI-TV-DO PVBLICA: Magnentius, wearing consular robes, seated right on curule chair, raising right hand and holding sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X surmounted by ☧

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS: Magnentius, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVG ET CAES: Magnentius, draped, cuirassed, standing right, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand and spear in left hand; placing left foot on shoulders of seated captive; III in left field
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 241 έως 257 από συνολικά 257

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος