Πορτραίτο: Κρίσπος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 557

objects: 22
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISP-VS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISP-VS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, helmeted, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISP-VS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOBIL C: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS NOB CAESAR: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPV-S NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Trophy, flanked by two seated captives

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOBIL C: Bust of Crispus, helmeted, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOBIL C: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOB CAES or CRISPV-S NOB CAES: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOBIL C: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOB CAES or CRISPV-S NOB CAES: Bust of Crispus, helmeted, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOB CAES or CRISPV-S NOB CAES: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, cuirassed, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOB-IL C or CRISPVS - NOBI-L C: Bust of Crispus, helmeted, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOB-IL C or CRISPVS - NOBI-L C: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

objects: 47
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOB-IL C or CRISPVS - NOBI-L C: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, left
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOB-IL C or CRISPVS - NOBI-L C: Bust of Crispus, laureate, cuirassed, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOB-IL C or CRISPVS - NOBI-L C: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, left, holding spear across right shoulder
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS - NOBIL C or CRISP-VS NOBIL C or CRISPV-S NOB-IL C or CRISPVS - NOBI-L C: Bust of Crispus, helmeted, cuirassed, left, holding spear across right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 557

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος