Πορτραίτο: Γορδιανός Γ'
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 362

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 238
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG: Bust of Balbinus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGVSTORVM S C: Balbinus, Pupienus, and Gordian III, all seated left on platform; behind them, soldier standing left, holding spear; in front of them, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; below, citizen, mounting right steps of platform

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 238
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG: Bust of Pupienus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGVSTORVM S C: Balbinus, Pupienus, and Gordian III, all seated left on platform; behind them, soldier standing left, holding spear; in front of them, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; below, citizen, mounting
Χρονολόγηση
A.D. 238
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG: Half-length bust of Pupienus, laureate, cuirassed, holding Victory, winged, draped, standing on globe in right hand and eagle tipped sceptre in left hand
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGVSTORVM: Balbinus, Pupienus, and Gordian III, all seated left on platform; behind them, soldier standing left, holding spear; in front of them, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; below, citizen, mounting

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 238
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANT GORDIANVS CAES: Bust of Gordian III, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Priestly emblems: jug between lituus and knife on the left and simpulum and sprinkler on right
Χρονολόγηση
A.D. 238
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANT GORDIANVS CAES: Bust of Gordian III, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGVSTORVM S C: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 238
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANT GORDIANVS CAES: Bust of Gordian III, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG S C: Priestly emblems: jug between lituus, knife and patera on the left and simpulum and sprinkler on right

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing front, head left, holding vertical standard in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing front, head left, holding vertical sceptre in left hand and thunderbolt in right hand over Gordian III, togate, standing left and raising right hand

objects: 23
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing front, head left, holding globe in extended right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 38
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, in military attire, standing front, head left, resting right hand on oval shield set on ground and holding vertical spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing front, head left, holding vertical standard in right hand and transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing front, head left, holding vertical sceptre in left hand and thunderbolt in right hand over Gordian III, togate, standing left and raising right hand
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing front, head left, holding globe in extended right hand and transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, in military attire, standing front, head left, resting right hand on oval shield set on ground and holding vertical spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 238 - A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS DECENNALIBVS: Legend within laurel-wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 362

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος