Πορτραίτο: Αυρηλιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 419
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left at altar, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILIT: Concordia, draped, seated left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, right or left
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, right or left
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding spear in right hand and ensign in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
MARTI PACIF: Mars, walking left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
MARTI PACIF: Mars, standing left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT AVG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; at her feet, globe
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT AVG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SECVRIT AVG: Securitas, draped, standing left, leaning on column, raising right hand and sometimes holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Aurelian, galloping right over enemies
Χρονολόγηση
A.D. 270 - A.D. 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Aurelian, riding left; to his left, seated captive
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 419

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος