Νομισματοκοπείο: Ticinum
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 961
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI LEGI: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILI: Concordia, draped, seated left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILIT: Concordia, draped, seated left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILI: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILI: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand

objects: 2
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand; at her feet, captive
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGVSTI: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right or bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGVSTI: Trophy between two captives
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum, Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EQVIT: Aurelian, walking left, raising right hand and holding sceptre in left hand

objects: 21
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, radiate, walking left between two captives, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 14
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN DEOR: Fides, draped, standing right, holding ensign in each hand, facing Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA DEORVM: Fides, draped, standing right, holding ensign in each hand, facing Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO: Sol, radiate, walking left between two captives, sometimes treading one down, raising right hand and holding globe in left hand; generally, star in left field

objects: 5
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 961

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος