Νομισματοκοπείο: Heraclea
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 451

objects: 21
Χρονολόγηση
291 - 292
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, holding parazonium in right hand and receiving Victory from Jupiter; Jupiter, standing left, holding sceptre

objects: 12
Χρονολόγηση
292 - 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, draped, right, or bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Maximian, draped, cuirassed, standing right, holding parazonium in right hand and receiving Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, holding sceptre
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAESAR: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIA AVGG: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

objects: 3
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA S-ARMATICA: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAESAR: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIA AVGG: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

objects: 3
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA S-ARMATICA: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

objects: 2
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAESAR: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN-TIAE AVGG: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE - SARMATICAE: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE - SARMATICAE: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS CAESAR: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVTI - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, sacrificing over tripod; behind, archway in a six or seven-turreted enclosure

objects: 12
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI or GENIO POPV-L-I ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand

objects: 9
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI or GENIO POPV-L-I ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, pouring liquid from patera in right hand and holding cornucopiae in left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MIL-ITVM: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, receiving small Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MIL-ITVM: Maximian, draped, cuirassed, standing right, receiving small Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Chlorus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MIL-ITVM: Constantius Chlorus, draped, cuirassed, standing right, receiving small Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
295 - 296
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES: Bust of Galerius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MIL-ITVM: Galerius, draped, cuirassed, standing right, receiving small Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 451

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος