Νομισματοκοπείο: Carnuntum
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS […]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
[…] C P C REGALIANV[TORI]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[…]VICO [ANTONINVS]: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P […III COSI]VS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITA[ERM]: Liberalitas, draped, standing left, holding purse in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERLAS AVGG: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANV[…]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, standing front, head right, raising right hand and holding whip in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, standing front, head right, raising right hand and holding whip in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
[…]REGALIAN[…]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding ears of corn in right hand and cornucopiae in left hand; at foot, modius

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
IVNO REGINA or IVNONI REGINA: Juno, draped, standing left, holding uncertain object in right hand and double cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος