Монетарница: Сисак
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 1754 резултата
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
P M TR P COS II: Gallienus, walking right, holding spear in right hand and globe in left hand
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
P M TR P VII COS P P: Gallienus, standing between two river gods (Rhine and Maine), holding spear in right hand and parazonium in left hand

objects: 3
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
P M TR P XVI COS VII: Gallienus, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
ADVENTVS AVG: Gallienus, riding right; at his feet, captive
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
ADVENTVS AVG: Gallienus, riding left, raising right hand and holding sceptre or spear in left hand

objects: 6
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
AEQVIT AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
AETERNITAS AVG: Saturn, standing, holding sceptre
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AETERNITAS AVG: Saturn, standing, holding sceptre

objects: 2
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
AETERNITATI AVG: Sol, radiate, standing right, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 2
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
ANNONA AVG: Annona, draped, standing right, foot on prow, holding sceptre in right hand and corn-ears in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
ANNONA AVG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, modius

object: 1
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
Centaur, galloping left, shooting arrow right
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
APOLL CONSERVAT: Apollo, standing left, holding laurel-branch in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
BON EVEN AVG: Genius, standing left, holding patera
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
BONAE FORTVNAE: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and corncopiae in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
CONCOR AVG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus

objects: 3
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
260 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Сисак
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FELICITAS AVG: Felicitas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and globe in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 1754 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране