Монетарница: Колчестър
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 360 резултата
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
денар
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right, or bust of Carausius, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA MILITVM: Clasped hands
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
денар
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
LEG • IIII FL […]: Centaur, walking left, holding transverse club with both hands
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
PM […] COS PP: Carausius, draped, cuirassed, seated left, holding globe in right hand and parazonium in left hand

object: 1
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ABVNDANTIA AVG: Abundantia, draped, standing left, emptying cornucopiae into modius
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; at foot or under horse, captive

objects: 2
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; at foot or under horse, captive
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
APOLINI CON AV: Griffin, walking left

object: 1
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
APOLLINI […]: Apollo, seated left, holing olive-branch in right hand
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand

objects: 4
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand

object: 1
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand

object: 1
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
COMES AVGGG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Реверс
COMES AVGGG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C CARAVSIVS P F I AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Реверс
CONCORDIA AVGG: Two emperors, togate, standing facing each other, clasping hands
Дата
A.D. 286 - A.D. 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Carausius, draped, cuirassed, standing right holding sceptre in right hand and holding hand of Concordia, standing left
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 360 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране