Νομισματοκοπείο: Τρήουηροι
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 378
Χρονολόγηση
A.D. 293 - A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
COMES - AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing front, head left, leaning on spear with right hand and placing left hand on shield
Χρονολόγηση
A.D. 293 - A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI SON-ERVATORI: Jupiter, nude to waist, seated left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at feet to left, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Chlorus, laureate, wearing imperial mantle, right, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Constantius Chlorus, draped, cuirassed, standing right, extending right hand to raise female figure and leaning on spear with left hand; female figure (Britannia?) holding spear and oblong shield; Victory, holding palm in left hand, crowning him from behind

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCV-LI AVGG: Hercules, standing left, leaning on club with right hand and holding lion's skin in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSER - AVGG ET CAESS NN: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand holding bow in left hand; over left shoulder, lion's skin

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSER - AVGG ET CAESS NN: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand holding bow in left hand; over left shoulder, lion's skin
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI PRO-PVGNA: Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS N C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI PRO-PVGNATORI: Mars, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
PACATORES G-E-NTIVM: Maximian, draped, standing front in quadriga, head left, holding branch; leading quadriga, soldier

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG - ET CAESS NN: Pietas, draped, standing front, head right, holding child in arms; to left, a child with arms raised

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG - ET CAESS NN: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
SECVRIT-AS ORBIS: Securitas, draped, standing front, head left, crossing legs, raising right hand to head and holding transverse sceptre in left elbow, which leans on column
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / (XX on •) / AVGG / NN within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / (XX on •) / AVGG / NN within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS N C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS N C: Head of Constantius Chlorus, laureate, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 378

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος