Νομισματοκοπείο: Σόφια
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 218

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG or IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVATOR AVG: Asclepius, standing, looking left, holding serpent-entwined staff
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre

objects: 6
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right or bust of Aurelian, helmeted, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
IOVI CONSER or IOVI CONSERV: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre

objects: 8
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS P F AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS P AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS P AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre

objects: 6
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Aurelian, standing right, holding sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI STATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI STATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI VICTORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
MARTI PACI: Mars, walking left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
MARTI PACI: Mars, walking left, holding olive-branch in right hand and spear and shield in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C D AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Aurelian, standing right, clasping hand of Concordia, standing left
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, receiving globe from Sol, standing left, holding whip; between them, captive
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER: Aurelian, standing right, receiving globe from Sol, standing left, holding whip; between them, captive
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at his feet, captive

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σόφια
Εμπροσθότυπος
AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at his feet, captive
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 218

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος