Νομισματοκοπείο: Πέργαμος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42

objects: 2
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Sphinx seated right

objects: 4
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, left; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, left; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

object: 1
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Sphinx seated, right

object: 1
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 5
Χρονολόγηση
27 BC - 26 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

objects: 4
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in laurel wreath
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in wreath of rostra and laurel leaves

objects: 5
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in wreath of rostra and laurel leaves

objects: 9
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in wreath of laurel leaves
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in wreath of rostra and laurel leaves
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in wreath of laurel leaves

objects: 21
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in dotted circle in laurel wreath

objects: 23
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in dotted circle in wreath of rostra and laurel leaves

objects: 7
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in laurel wreath

objects: 10
Χρονολόγηση
25 BC - 15 BC
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
AVGVST TR POT: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AT: CA in linear circle in laurel wreath
Χρονολόγηση
19 BC - 18 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO IV: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
COM ASIAE: Hexastyle temple inscribed ROM ET AVGVST

objects: 6
Χρονολόγηση
19 BC - 18 BC
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO V: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
COM ASIAE: Hexastyle temple inscribed ROM ET AVGVST
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος