Νομισματοκοπείο: Κύζικο
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 721

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS CLAVDI AVG: Claudius Gothicus, riding right, spearing one of three fallen enemies; beside them, shield

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSERVAT AVG: Asclepius, standing front, holding serpent entwined staff

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS P F AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, standing left, holding ensign in right hand and spear or sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, altar
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, left
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder set on globe in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS P F AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder set on globe in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
MINERVA AVG: Minerva, helmeted, draped, standing right, holding spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS P F AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENT AVG: Providentia, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand; beside her, shield
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding serpent held in arms
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, left, holding spear
Οπισθότυπος
SECVRITAS PERPETVA: Securitas, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS PERPETVA: Securitas, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VENVS AVG: Venus, standing, holding helmet in right hand and spear in left hand; leaning on shield
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CLADIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 721

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος