Νομισματοκοπείο: Κόλτσεστερ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 360
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right, or bust of Carausius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Clasped hands
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LEG • IIII FL […]: Centaur, walking left, holding transverse club with both hands
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PM […] COS PP: Carausius, draped, cuirassed, seated left, holding globe in right hand and parazonium in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVG: Abundantia, draped, standing left, emptying cornucopiae into modius
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; at foot or under horse, captive

objects: 2
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Carausius, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; at foot or under horse, captive
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
APOLINI CON AV: Griffin, walking left

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
APOLLI CO or APOLLI CON or APOLLI CONS or APOLLINI CO or APOLLINI CON or APOLLINI CONS, sometimes with A, AV or AVG: Griffin, walking left
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
APOLLINI […]: Apollo, seated left, holing olive-branch in right hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, standing right or left or walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVGGG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVGGG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm or ensign in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F I AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Two emperors, togate, standing facing each other, clasping hands
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Carausius, draped, cuirassed, standing right holding sceptre in right hand and holding hand of Concordia, standing left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 360

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος