Νομισματοκοπείο: Καισάρεια Καππαδοκίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 35

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 32 - A.D. 33
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXIV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II P IT: Head of Drusus, bare, left
Χρονολόγηση
A.D. 32 - A.D. 33
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXIV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II TR P: Head of Drusus, bare, left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 33 - A.D. 34
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II TR P IT: Head of Drusus, bare, left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 33 - A.D. 34
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAES AVG P M TR P XXXV: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DRVSVS CAES TI AVG F COS II TR P: Head of Drusus, bare, left
Χρονολόγηση
A.D. 33 - A.D. 34
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVG P M TR P XX: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
Head of Drusus, bare, left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 37 - A.D. 38
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
GERMANICVS CAESAR TI AVG F COS II: Head of Germanicus, bare, right
Οπισθότυπος
ARTAXIAS GERMANICVS: Germanicus, standing left, holding spear in left hand and placing tiara on head of Artaxias with right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 37 - A.D. 38
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
GERMANICVS CAES TI AVGV COS II ΓM: Head of Germanicus, bare, right, with beard
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS: Head of Augustus, radiate, left
Χρονολόγηση
A.D. 37 - A.D. 38
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
GERMANICVS C ES TI AVGV COS II Γ M: Head of Germanicus, bare, right, with beard
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS: Head of Augustus, radiate, left

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 37 - A.D. 38
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
GERMANICVS CAES TI AVG F COS II Γ M: Head of Germanicus, bare, right, with beard
Οπισθότυπος
DIVVS AVGVSTVS: Head of Augustus, radiate, left

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 37 - A.D. 38
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Caligula, bare, right
Οπισθότυπος
IMPERATOR PONT MAX AVG TR POT: Simpulum, left, lituus, right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P: Head of Claudius, laureate, left
Οπισθότυπος
DE BRITANNIS: Claudius in quadriga right, holding eagle-tipped sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P: Head of Claudius, laureate, left
Οπισθότυπος
P P OB CIVES SERVATOS: Legend in three lines in oak-wreath
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
MESSALLINA AVGVSTA: Bust of Messallina, draped, right; hair in plait behind, two curls down neck
Οπισθότυπος
OCTAVIA BRTIANNICVS ANTONIA: Britannicus, head left, standing in between Octavia, left, holding his hand, and Antonia, right, holding cornucopia
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DRVSVS GERMANICVS IMP: Head of Nero Claudius Drusus, laureate, right
Οπισθότυπος
Triumphal arch surmounted by an equestrian statue, right, between two trophies; rider is raising right hand
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DRVSVS GERMANICVS IMP: Head of Nero Claudius Drusus, laureate, right
Οπισθότυπος
DE GERMANIS: Triumphal arch surmounted by an equestrian statue, right, between two trophies; rider is raising right hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, veiled with stephane
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
24 As
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
ΑC IT ΚΔ: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck; Bust and legend in laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI KK: Bust of Agrippina the Younger, draped and veiled, left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI KK: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 35

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος