Νομισματοκοπείο: Θράκη
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Divus Augustus, radiate, left; star above
Οπισθότυπος
IMP D VESP AVG REST S C: Victory advancing left, holding shield inscribed S P Q R

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Divus Augustus, radiate, left; star above
Οπισθότυπος
IMP D AVG REST S C: Altar

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DIVVS AVGVSTVS PATER: Head of Divus Augustus, radiate, left; star above
Οπισθότυπος
IMP D CAES AVG RESTITVIT S C: Eagle standing front on globe, head right, wings spread

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
M AGRIPPA L F COS III: Head of Agrippa, wearing rostral crown, left
Οπισθότυπος
IMP D AVG REST S C: Neptune standing left, holding dolphin in right and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG REST: Head of Tiberius, bare, left
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N: Head of Drusus, bare, left
Οπισθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG REST: Head of Drusus, bare, left

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N: Head of Germanicus, bare, left
Οπισθότυπος
IMP D CAES DIVI VESP F AVG REST: Head of Germanicus, bare, left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, left
Οπισθότυπος
S C: Minerva advancing right, holding spear and shield
Χρονολόγηση
A.D. 81 - A.D. 82
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Θράκη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P: Head of Claudius, bare, right
Οπισθότυπος
S C: Minerva advancing right, holding spear and shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος