Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Ασία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 46
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG III: Gallienus and Valerian, seated left on curule chairs; behind them, citizen standing
Χρονολόγηση
A.D. 257 - A.D. 258
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in right hand and spear in left hand; beside her, shield
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in right hand and spear in left hand; beside her, shield
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
Not recorded: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P V COS IIII P P: Gallienus and Valerian, standing face to face, each resting on shield; behind them, two spears
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 254
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Gallienus, in military attire, standing right, holding spear or sceptre, receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
LAETITIA AVGG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Gallienus, standing left, holding spear in right hand and receiving wreath from Sol, standing right

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Gallienus and Valerian, standing face to face, sacrificing at altar; right figure holding patera in right hand and parazonium in left hand (?); left figure holding patera in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Gallienus and Valerian, standing face to face, sacrificing at altar; right figure holding patera in right hand and parazonium in left hand (?); left figure holding patera in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 254
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG | IMP C P LIC GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
RESTITVT ORIENTIS: Woman (the Orient ?), standing right, presenting wreath to Gallienus, standing left, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 258 - A.D. 259
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, presenting Victory to Gallienus, standing right

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 255 - A.D. 256
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Gallienus, in military attire, standing left, holding spear in right hand and receiving wreath from Victory, standing right
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ασία
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Hercules, nude, standing left, leaning on club with right hand and holding apple in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 46

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος