Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1156

objects: 12; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Venus standing right, leaning against column, holding transverse spear in left and helmet in right; shield depicting eight-rayed star leans against column

objects: 3; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Venus standing right, leaning against column, holding transverse spear in left and helmet in right; shield depicting eight-rayed star leans against column

objects: 17; «θησαυροί»: 9
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Bust of Venus, right, with stephane and necklace
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Octavian in military dress advancing left, extending right hand, and holding transverse spear in left

objects: 26; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right and cornucopia in left

objects: 19; «θησαυροί»: 13
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Bust of Pax, draped, right, with stephane; behind, cornucopia; in front, olive-spray
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Octavian in military dress, standing right, raising right hand and left hand holding spear over shoulder

objects: 6; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 18; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 7; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 14; «θησαυροί»: 8
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Bust of Victory, right, with wings spread
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Naked male figure standing left, right foot on globe, holding aplustre in right hand and spear in left

objects: 23; «θησαυροί»: 9
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Naked male figure seated right on cloak on rock, holding lyre, petasus behind

objects: 2
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Slow quadriga left, with four miniature horses

objects: 6
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Slow quadriga right, with four miniature horses

objects: 5
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Victory in biga, right, right hand holding wreath, left hand holding reins and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Victory in biga, right, right hand holding long palm, left hand holding reins

objects: 8
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Octavian on horse, right, right hand raised

objects: 2; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
32 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Victory standing right, on prow, holding wreath in right hand and palm in left
Οπισθότυπος
CAESAR DIVI F: Octavian standing in quadriga right, holding branch in right and reins in left

objects: 34; «θησαυροί»: 13
Χρονολόγηση
29 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Victory standing right, on prow, holding wreath in right hand and palm in left
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Octavian standing in quadriga right, holding branch in right and reins in left

objects: 29; «θησαυροί»: 14
Χρονολόγηση
29 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Trophy, rudder and anchor on base, all on prow

objects: 8; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
29 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Trophy, rudder and anchor on base, all on prow

objects: 21; «θησαυροί»: 19
Χρονολόγηση
29 BCE - 27 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Legend in pediment of colonnaded temple; Victory on globe at apex, warriors at angles
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1156

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος