Myntverk: Sisak
Visa poster 1681 till 1692 från 1692 resultater

objects: 5
Datum
A.D. 383 - A.D. 384
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/V within wreath

objects: 3
Datum
A.D. 383 - A.D. 384
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 2
Datum
A.D. 383 - A.D. 384
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 4
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE3
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 11
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE3
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 9
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE3
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 19
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 15
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 7
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Datum
A.D. 384 - A.D. 387
Valör
AE4
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
A.D. 408 - A.D. 423
Valör
AE3
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing right, head left, touching head of kneeling captive with right hand and extending left hand over a suppliant
Datum
A.D. 408 - A.D. 423
Valör
AE3
Myntverk
Sisak
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Visa poster 1681 till 1692 från 1692 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod