Νομισματοκοπείο: Sirmium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 221 έως 228 από συνολικά 228

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Emperor standing right, holding standard and Victory on globe, foot on captive

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Emperor standing right, holding standard and Victory on globe, foot on captive
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Emperor standing right, holding standard and Victory on globe, foot on captive

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Emperor standing right, holding standard and Victory on globe, foot on captive
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Emperor standing right, holding standard and Victory on globe, foot on captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 395 - A.D. 397
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Arcadius standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a kneeling captive with left foot

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 395 - A.D. 397
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Arcadius standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a kneeling captive with left foot

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 397
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VOTA P-LVRIA: Two emperors, nimbate, enthroned, facing front, holding between them a shield inscribed VOT/XV/MVLT/XX; above the shield, a cross; between the emperors legs, a palm branch
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 221 έως 228 από συνολικά 228

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος