Myntverk: Köln
Visa poster 441 till 451 från 451 resultater
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
CAESAR TITRICVS: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
PAX AVG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
I A TETRICVS AV C S: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
PIETA[…]: Spes, draped, standing left, holding flower in right hand and raising robe with left hand
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
C PIV ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
PRINCIVS […]: Tetricus II, draped, cuirassed, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
C P TETRICVS CAE: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
PROVID AVG: Pontifical implements
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
PV ESV TITRICVS: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
SA[…] AVGG: Pontifical implements
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
[…]PIV EIV TETR[…]S: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
SALVS AV: Pontifical vase between two palms
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP TETRICVS AVG: Head of Tetricus II, radiate, right
Frånsida
SALVS AVGG: Salus, draped, standing left, holding patera in right hand and anchor in left hand; to right, altar
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP C TETRICVS C: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
SALVS AVGG: Soldier, draped, cuirassed, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
C PIV TETRICVS A: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
SOLI CONSER: Centaur, standing, holding bow
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
CIV ESV TETRICVS CAES: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
ΛITIIS AVGG: Providentia (?), draped, standing left, holding baton in right hand and caduceus in left hand
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
[…] TETRICVS CA: Bust of Tetricus II, radiate, draped, right
Frånsida
VOL[,,,]: Ensign, vase, and shield (?)
Visa poster 441 till 451 från 451 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod