Myntverk: Gallien
Visa poster 81 till 87 från 87 resultater

object: 1
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP C M CL TACITVS P F AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 15
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
TEMPORVM FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, right or bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP C M CL TACITVS P F AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Tacitus, radiate, cuirassed, right or bust of Tacitus, radiate, cuirassed, left
Frånsida
VIRTVS AVG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Tacitus, radiate, cuirassed, right or bust of Tacitus, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Frånsida
VIRTVS AVG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand

object: 1
Datum
A.D. 275 - A.D. 276
Valör
Antoninianus
Myntverk
Gallien
Åtsida
IMP C CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Tacitus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS AVG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, resting right hand on shield and holding spear in left hand
Visa poster 81 till 87 från 87 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod