Myntverk: Colchester
Visa poster 21 till 40 från 360 resultater
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P F AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Carausius, draped, cuirassed, standing right holding sceptre in right hand and holding hand of Concordia, standing left
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Carausius, draped, cuirassed, standing right holding sceptre in right hand and holding hand of Concordia, standing left
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P AV: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Carausius, draped, cuirassed, standing right holding sceptre in right hand and holding hand of Concordia, standing left

objects: 2
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Clasped hands

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCOR MIL or CONCORD MIL or CONCORDIA MIL or CONCOR MILIT or CONCORD MILIT or CONCORDIA MILIT or CONCOR MILITVM or CONCORD MILITVM or CONCORDIA MILITVM: Clasped hands
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
CONCOR M: Clasped hands
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
CONSERVAT AV: Hercules, standing left, raising right hand and holding lion's skin and club in left hand
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
CONSERVAT AVG: Neptune, seated left, holding anchor in right hand and trident in left hand
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
CONSERVAT AVG: Neptune, seated left, holding anchor in right hand and trident in left hand
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
VIRTVS CARAVSI: Bust of Carausius, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Frånsida
CONSERVATOR: Jupiter, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONSTANT AVG: Nude male figure, standing right, head left, holding sceptre in left hand

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C M CARAVS[…]: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
VIRTVS CARAVSI AVG: Bust of Carausius, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Frånsida
EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
VIRTVS CARAVSI: Bust of Carausius, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Frånsida
EXPECTATE VEENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P F AV: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
FELICIT PVBL or FELICIT PVPLI: Felicitas, draped, standing left, leaning on column and holding caduceus in right hand

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Frånsida
FELICITAS AVG: Galley with mast and rowers on waves
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS SAECVL: Carausius, draped, cuirassed, walking right, holding spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C CARAVSIVS AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FIDES EXERCIT: Four ensigns
Datum
286 - 293
Valör
Antoninianus
Myntverk
Colchester
Åtsida
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, cuirassed, right
Frånsida
FIDES MIL or FIDES MILIT or FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns
Visa poster 21 till 40 från 360 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod