Монетарница: Цезарея Августа
Показване на записи от ХХ до 54, от общо 54 резултата

objects: 8; Монетно съкровище: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
OB CIVIS SERVATOS: Oak-wreath

objects: 5; Монетно съкровище: 2
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing front, head right, holding aquila in right hand and standard on left shoulder

objects: 19; Монетно съкровище: 5
Дата
20 BCE - 19 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R CL V: Legend in two lines on shield

objects: 12; Монетно съкровище: 4
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
S P Q R CL V: Legend in two lines on shield

objects: 9; Монетно съкровище: 4
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: CL V inscribed on shield

objects: 4; Монетно съкровище: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
S P Q R: CL V inscribed on shield

object: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
S P Q R: Legend in two lines above and below shield inscribed CL V

objects: 3; Монетно съкровище: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background

object: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, right
Реверс
S P Q R CL V: Victory flying right with wreath above shield, column in background

objects: 2
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right holding shield inscribed CL V, right hand also holding laurel-branch

objects: 3
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory flying right holding shield inscribed CL V, right hand also holding laurel-branch

object: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory flying left with wreath above shield inscribed CLV, column in background
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory standing front, holding shield
Показване на записи от ХХ до 54, от общо 54 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране